De kenmerken van een echte relatie met God – 1 Johannes 1:1-10

De kenmerken van een echte relatie met God

1 Johannes 1:1-10

Wanneer wij die al een poosje meedraaien in het christendom het over ons geloof hebben, dan beweren wij dat het bij ons gaat om een persoonlijke relatie met God in tegenstelling tot religie. Door religie tracht de mens een boze god te bedaren door het goede te doen, met de hoop dat deze god blij met hen zal zijn, waardoor zij misschien redding zullen krijgen en in de hemel zullen komen. Het probleem met religie is dat het de mens totaal geen zekerheid van redding kan bieden omdat het afhankelijk is van de inspanning van de mens. In het Bijbels christendom gaat dat anders: