De kenmerken van kinderen van God – 1 Johannes 3:1-24

De kenmerken van kinderen van God

1 Johannes 3:1-24

Vorige week hebben we gezien dat er neppe en echte christenen zijn. Mensen die dingen zeggen die niet kloppen met Gods Woord en mensen die zich juist vasthouden aan Gods Woord. Het verschil zit in de zalving met de Geest (1 Johannes 2:20) en de uitwerking daarvan op ons leven. Vandaag gaan we zien dat de echte christen een kind van God is. Kinderen lijken op hun ouders, dus zo geldt dat ook voor de christen. We horen meer en meer te gaan lijken op onze hemelse Vader. We gaan naar ‘kenmerken van een kind van God’ kijken. Specifiek gaan we zien 1) de toekomstbelofte voor Gods kinderen (v1-2), 2) het kind van God en zonde (v3-9), en 3) Gods kinderen onderling (v10-24).
  1. De toekomstbelofte voor Gods kinderen (v1-2)