De volwassen waterdoop – Handelingen 8:26-38

De volwassen waterdoop

Handelingen 8:26-38

Het dopen van mensen is voor ons als kerkgemeenschap altijd bijzonder, want d.m.v. de waterdoop verklaart men publiekelijk, oftewel, men komt ervoor uit dat hij/zij tot geloof in Jezus Christus is gekomen en Hem wil navolgen en dienen. Misschien vraag je je af hoe het mogelijk is dat mensen anno 2018 überhaupt nog tot geloof komen in iets of iemand dat volgens de seculiere wereld zo achterhaald lijkt te zijn. Mijn gebed voor jou is dat deze vraag en wellicht andere vragen die je over het christelijk geloof hebt, vanmorgen beantwoord zullen worden. Sterker nog, mijn gebed voor jou is dat je zelf een ontmoeting zal krijgen met de levende God van de Bijbel, Jezus Christus. De wereld waarin wij leven keert zich steeds meer af van Jezus Christus en het christelijk geloof. De gevestigde kerken vergrijzen en lopen leeg. Onze overheid en samenleving is van mening dat de Bijbel niet relevant is. En de Nederlandse meerderheid heeft God simpelweg niet nodig. Ze redden het allemaal zelf wel zonder enige bemoeienis van een in hun ogen ‘autoritaire God’.