De zeven beweringen van de kerkganger

De zeven beweringen van de kerkganger

Diverse verzen uit 1 Johannes

Het komt vaak voor dat mensen in de kerk dingen over zichzelf beweren die niet waar zijn. Bij voorbeeld, iemand beweert: ‘Ja, ik ben een Christen!’ Maar, die persoon leest z’n Bijbel niet, leeft als een wereldling, maakt geen actief deel uit van de gemeenschap, heeft anderen niet onvoorwaardelijk lief, en houdt geen rekening met God enz. Zo’n bewering heeft dan totaal geen waarde want als je beweert een Christen te zijn, dan beweer je daarmee als Christus te zijn, als God te zijn. Dit is helaas een eeuwenoud fenomeen. Al heel vroeg had de kerk hiermee te maken. Het feit dat Johannes zich genoodzaakt voelde om hierover te schrijven is het bewijs daarvan. De vraag die in mij opkomt is dan: hoe kan ik zeker weten òf ik zelf een echte Christen ben, òf dat degenen waarmee ik in de kerk in aanraking kom echte Christenen zijn?