Denken in bescheidenheid

Romeinen 12:3 (8-10-2023) Denken in bescheidenheid

Vorige week hebben we in Romeinen 12:2 gezien dat we Gods wil kunnen leren onderscheiden. We hebben 6 hulpmiddelen gezien, waarbij het belangrijk is dat we zien dat Gods wil ‘goed, welbehaaglijk en volmaakt’ is.

  • Vanochtend kijken we naar v3 kijken, waar we zien dat ‘denken in bescheidenheid’ juist is.

v3 Denken in bescheidenheid

In zijn uitleg over hoe we het Evangelie praktisch moeten maken, vanaf H12, zoomt Paulus in op specifieke dingen. In v1 roept hij op tot het zijn van een levend offer, totale toewijding aan God. In v2 maakt hij duidelijk dat we vernieuwd denken nodig hebben, om Gods wil te onderscheiden.