Dont’t worry, be happy! – Mattheüs 27:57-66

Don't worry, be happy!

Mattheüs 27:57-66

Wij die al een poosje meedraaien in het christendom horen te weten dat de God van de Bijbel soeverein is. Dit betekent o.a. simpel gezegd dat God Zijn plan van verlossing, door heel de geschiedenis heen, aan het uitvoeren is. Het betekent ook dat God oppermachtig is. D.w.z. dat God van niets en niemand afhankelijk is. God doet wat Hij wil, wanneer Hij het wil en hoe Hij het wil. Wij zien door de Bijbel heen dat God Zijn soevereiniteit in principe op twee verschillende manieren uitoefent om tot Zijn doel te komen. Eén manier is d.m.v. bovennatuurlijke wonderen. In Genesis 1 en 2 lezen wij over het wonder van Gods schepping. Wij lezen over het wonder van de zondvloed, wij lezen van Mozes en de scheiding van de Rode Zee, het water dat uit de rots kwam, het manna dat elke dag aan Israël verscheen, de kwartels die God elke dag aan Israël gaf.