Door Hem Die ons heeft liefgehad

Romeinen 8:37 (16-1-2022) Door Hem Die ons heeft liefgehad

Vorige keer dat we in Romeinen waren, hebben we gezien dat we ‘meer dan overwinnaars’ zijn. We hebben gekeken naar wat de term ‘meer dan overwinnaars’ betekent, hypernikaō, en wat het betekent om te leven naar die overwinning.

  • Jezus overwon zonde, dood, gevangenschap, hopeloosheid en de toekomst. Hij heeft ons in al die dingen ‘meer dan overwinnaars’ gemaakt, waardoor we een geweldige toekomst voor ons hebben, geweldige zekerheid.

Vanochtend gaan we kijken naar de manier waarop we ‘meer dan overwinnaars’ zijn: door Hem Die ons heeft liefgehad (v37).

v37 Door Hem

De hele brief aan de Romeinen gaat over rechtvaardiging, recht voor God kunnen staan. Paulus maakt vanaf het begin duidelijk dat we niet zelf recht voor God kunnen staan, maar dat allen “doemwaardig” zijn voor God (Romeinen 3:19b). Dat is de situatie van elk mens (Romeinen 3:23).

  • Daarom is er geloof in Jezus Christus nodig om gered te worden, geloof in een plaatsvervanger, Die onze straf droeg aan het kruis. Dat is de enige Bijbelse manier van rechtvaardiging, van recht voor God kunnen staan.