Echtscheiding: een eerlijke kijk naar het Woord van God (1/2) – Mattheüs 5:31-32

Echtscheiding: een eerlijke kijk naar het Woord van God (1/2)

Mattheüs 5:31-32

 1. Stel dat er vanmorgen een gehuwde bezoeker in ons midden is, die christen is, die aan jou de vraag stelt of hij: 1) van zijn vrouw mag scheiden, en 2) vervolgens mag hertrouwen.
M.a.w. staat de Bijbel het aan de christen toe om te scheiden? Indien ja, staat de Bijbel het toe om te hertrouwen?
 1. Hoe zouden jullie deze vraag beantwoorden?
 1. Onder de christenen is er helaas heel veel verwarring over echtscheiding.
  1. En de reden is niet zozeer omdat God zo vaag en verwar-rend is in Zijn uitleg, maar omdat de gevallen mensheid Gods Woord niet recht snijdt en er vervolgens een zooitje van heeft gemaakt.
   1. De doorsnee christen begrijpt niets tot weinig van echt-scheiding omdat de doorsnee christen niets tot weinig van het Bijbels huwelijk begrijpt.
    1. In bijna alle gevallen van echtscheiding onder christenen zet men het Woord van God naar eigen hand.