Echtscheiding vs. Heilig Avondmaal – Mattheüs 19:1-12

Echtscheiding vs. Heilig Avondmaal

Mattheüs 19:1-12

  1. Ik wil vanmorgen beginnen met een vraag: ‘Wat hebben echt-scheiding van Gods kinderen en de betekenis van het Heilig Avondmaal gemeen?’
    1. Ik ga deze vraag nu niet beantwoorden, maar ik laat dat over aan de Heilige Schrift die wij vanmorgen gaan behan-delen.
Lees Mattheüs 19:1-12