Een Bijbels perspectief op lijden

Romeinen 8:18 (1-8-2021) Een Bijbels perspectief op lijden

De laatste keer dat we naar Romeinen hebben gekeken, hebben we gezien dat we mogen leven als een kind van God. God adopteert ons als Zijn kind (Romeinen 8:15), als we in Jezus geloven als Zoon van God. Dat brengt allerlei zegeningen met zich mee, zegeningen die we vorige keer bekeken hebben.

  • Vanochtend gaan we kijken naar een Bijbels perspectief op lijden.

v18 Bijbels perspectief op het lijden.

Een van de dingen die Paulus genoemd heeft als onderdeel van het kind-van-God-Zijn (v17), is lijden. Lijden hoort bij het leven van de christen, kijk maar naar Jezus. Jezus werd verkeerd behandeld, uitgelachen, belachelijk gemaakt, gemarteld en uiteindelijk gedood. God wil ons een Bijbels perspectief op lijden geven.

Johannes 16:33 “Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.”