Een Bijbelse blik op profetie

Romeinen 12:7 (7-4-2024) Een Bijbelse blik op profetie

In onze vorige Romeinen studie, hebben we gekeken naar het ‘streven naar genadegaven’. We hebben een aantal vragen over de genadegaven beantwoord, waarin we steeds hebben gezien dat alles uit genade is. En dat genade de basis en drijfveer is, van waaruit we God kunnen dienen (door genade).

v7 Een Bijbelse blik op profetie

In zijn uitleg over voor God leven (Romeinen 12:1-6), is Paulus aan het doorpakken op alles dat hij eerder gezegd heeft (Romeinen 1-11). Het logische gevolg van álles dat hij gezegd heeft, is dat wij nu, in de kerk anno 2024, “profetie, naar de mate van het geloof” hebben.