Eigen werken vs geloof

Romeinen 10:4-10 Eigen werken vs geloof

Vorige week hebben we gekeken naar Gods manier van gerechtigheid en de impact die dat heeft op hoe je leeft. Wat je gelooft over rechtvaardig worden, bepaalt hoe je leeft. We mogen leren leven vanuit genade en geloof, omdat dat de manier is waarop we rechtvaardig worden in Gods ogen.

  • Vanochtend pakken we de studie op in v4 en zullen we zien dat God eigen werken vs geloof aan ons wil laten zien. Hij wil laten zien wat wel en wat niet naar Zijn wil is.

v4-5 De wet

God is aan het laten zien dat Hij trouw is naar Israël, naar Zijn volk (H9-11). Hij laat zien dat de weg naar redding altijd al hetzelfde is geweest en dat Hij Zijn volk rechtvaardig behandelt (Romeinen 9:14). Jood en heiden mogen komen, niet door de wet, maar door geloof in Jezus (Romeinen 9:30-33).