Extreme makeover van de wereld – Mattheüs 19:27-30

Extreme makeover van de wereld

Mattheüs 19:27-30

 1. Twee weken geleden zagen wij in Mattheüs 19 dat Jezus met innerlijke ontferming bewogen was jegens de kinderen, en dat Hij per se wilde dat de kleintjes bij Hem gebracht werden.
 2. Wij zagen ook dat er een rijke, jonge leidinggevende naar Jezus toe kwam omdat hij op zoek was naar het eeuwig leven. Deze man wist dat het eeuwig leven bestaat, alleen wist hij niet zeker hoe hij het kon krijgen; dus ging Hij naar Jezus toe.
  1. Alleen, toen Jezus aan hem uitlegde dat hij zich geheel aan Jezus moest overgeven om het eeuwig leven te kunnen krij-gen ging hij bedroefd weg.
  2. Want alhoewel deze man op dat moment besefte dat Jezus een volledige overgave vereiste, wilde hij zijn eigen leven, zijn rijkdom, zijn comfort, zijn levenstijl niet loslaten.
  3. Zijn levensstandaard, oftewel zijn manier van leven, hoe hij het gewend was, hoe hij het wilde blijven invullen, was voor hem belangrijker dan het navolgen van Jezus.
   1. Begrijp me niet verkeerd, een rijke man kan net zo goed rijk blijven en Jezus alsnog navolgen, denk aan Zacheüs en Jozef van Arimathea.
   2. Maar het probleem bij déze rijke man was dat het per se rijk willen zijn en blijven meer belangrijk voor hem was dan het Koninkrijk van God, dan Jezus, dan het navolgen van Jezus.
  4. Jezus vereist een totale overgave, en zoals deze man er niet toe bereid was zijn de meeste mensen niet bereid om zichzelf aan geheel aan Jezus over te willen geven.
   1. De meeste mensen willen de controle over hun eigen leven niet uit handen geven, zij willen de controle over hun eigen leven behouden.
   2. Voor deze jonge rijke man stond zijn verlangen naar rijkdom, zijn verlangen naar status en zijn verlangen naar zijn levensstandaard hem in de weg.
    1. Wat staat God bij jouw leven in de weg? Aan wat wil jij per se vasthouden waardoor God geen toegang krijgt tot jouw leven? Waardoor God vastloopt met jou.
   3. Alhoewel het menselijk gezien onmogelijk is om voor een rijke het Koninkrijk van God binnen te gaan is het bij God wel mogelijk. Kijk maar naar Zacheüs en naar Jozef van Ari-mathea uit Mattheüs 27.
Lees Mattheüs 19:23-30