Filippenzen 3

We zijn bezig met onze studie in Filippenzen, een brief van Paulus aan een kerk in Macedonië. Vorige week hebben we gezien dat Paulus de kerk oproept tot eenheid door het Evangelie, naar het voorbeeld van Christus.

Vanochtend gaan we verder in Paulus’ brief, waarin hij de kerk een belangrijke les wil bijbrengen: Christus kennen is beter dan wat dan ook. Hij gaat dat laten zien aan de hand van 2 voorbeelden: 1) eigen kunnen (Paulus’ leven), 2) dingen die je gekregen hebt (Paulus’ afkomst en Romeins staatsburger zijn).

v1-3 Christus en Zijn Evangelie kennen

Toen Paulus dit schreef, was er geen onderbreking zoals wij die zien staan. Het was 1 brief, 1 gedachte die hij opschreef, 1 boodschap die God door Paulus heen wil communiceren.

Paulus is blij met de kerk in Filippi (v1), Paulus is blij met wat God aan het doen is. Die blijdschap wil hij delen, dus draagt hij de kerk op om blij te zijn.