Filippenzen 4

We gaan vanochtend verder in onze studie van Filippenzen. In H1 hebben we gezien hoe Paulus ondanks omstandigheden volledig op het Evangelie gericht was, H2 dat het Evangelie eenheid hoort te brengen door de gezindheid van Christus. In H3 laat Paulus zien hoeveel beter het is om Jezus te kennen dan wat dan ook, Paulus vond wat hij zelf bereikt had en wat hem gegeven was allemaal minder dan Jezus kennen.

We pakken de studie op in Filippenzen 4, het meest praktische hoofdstuk van de brief. In dit hoofdstuk gaat Paulus uitleggen over ‘staande blijven, door het Evangelie’.

v1-9 Staande blijven

In de brief die Paulus schreef, zaten geen hoofdstukken of verzen. De gedachte die hier met “Daarom” begint, komt voort uit H3. Paulus heeft het daar gehad over hemels burgerschap, over de toekomst die ons wacht als christenen, in Jezus, door het Evangelie. Met die toekomst in het achterhoofd, gaat Paulus door.

Hij schrijft aan geliefde broeders (v1), agapētos; broeders van wie Paulus onvoorwaardelijk houdt. Broeders naar wie hij zeer verlangt. De liefde tussen Paulus en deze kerk mag echt niet onderschat worden, dit is ook de liefde die we als christenen onderling horen te hebben. Liefde voor de broeders en zusters, een zeer sterk verlangen om samen te komen met de broeders en zusters. Hij roept hen op staan te blijven in de Heere.