Geef aan God wat Hem toekomt – Mattheüs 22:15-22

Geef aan God wat Hem toekomt

Mattheüs 22:15-22

 1. Vanmorgen pakken we onze studie in het Evangelie van Mat-theüs op in hoofdstuk 22:15.
  1. We zitten in de laatste levensweek van Jezus voordat Hij gekruisigd wordt.
  2. Wij hebben de afgelopen drie zondagen gekeken naar drie gelijkenissen die Jezus als antwoord geeft op de vraag van de religieuze leiders, die per se wilde weten met welke bevoegd-heid Jezus handelde, én wie Hem deze bevoegdheid gegeven had.
  3. Als ik het goed heb, is het in dit verslag nog steeds dins-dag. Jezus heeft het trouwens heel erg druk op dinsdag.
  4. Jezus heeft in de gelijkenis van de koninklijke bruiloft net een oordeel over de overpriesters en de Farizeeën uitgespro-ken en wij pakken het verhaal op direct na deze uitspraak.
   1. Je moet je dan voorstellen dat de Farizeeën woedend waren op Jezus! Laten we kijken naar wat zij schuimbek-kend in hun woede gaan doen.