Een geest van kracht, liefde en bezonnenheid – 2 Timotheüs 1:1-7

Een geest van kracht, liefde en bezonnenheid

2 Timotheüs 1:1-7

We gaan vandaag naar 3 dingen kijken die we van God krijgen als we de Heilige Geest Zijn werk laten doen in ons leven. We gaan zien in dit korte stukje, dat Paulus een voorbeeld is van iemand die het niet makkelijk had, maar toch gebruikt werd door de Heilige Geest. We gaan iemand zien die menselijk gezien allerlei redenen had om het bijltje erbij neer te gooien, maar dat deed hij niet. Paulus wist dat de Heilige Geest in hem woonde, dat de Heilige Geest zijn drijfveer was om te doen wat hij deed.