Geestvervulde ouders en kinderen, en werkgevers en werknemers – Efeze 6:1-9

Na 4 studies in Efeze 5 over het huwelijk, gaan we vanaf vandaag door met Efeze 6. We gaan kijken naar de overige 2 typen relaties die Paulus ons geeft waarin onderdanig zijn aan elkaar (Efeze 5:21) nodig is. In het huwelijk is het nodig, zoals we gezien hebben, maar ook in de ouder-kind (Efeze 6:1-4) en werkgever-werknemer (Efeze 6:5-9) relatie is het nodig dat er een gezonde, Bijbelse mate van onderdanigheid is. Vandaag gaan we zien wat praktische toepassingen zijn van Kolossenzen 3:23