Geheimenis, het grote Babylon – Openbaring 17:1-18

Geheimenis, het grote Babylon

Openbaring 17:1-18

Hebben jullie je weleens afgevraagd waarom er zo veel verschillende religies of godsdiensten zijn? Volgens diverse online bronnen zijn er meer dan 4.000 actieve godsdiensten in de wereld. Geheimenis, het grote Babylon Dat er zo veel religies zijn geeft in mijn optiek aan dat de mens van nature religieus is, oftewel, dat de mens een inherente drang heeft om in iets of iemand te geloven. Alhoewel de atheïsten het niet toegeven is atheïsme zelfs een religie. De Bijbel leert ons dat wanneer de mens, die van nature religieus is, de God van de Bijbel loochent, dat hij/zij als gevolg daarvan in iets anders zal gaan geloven. Over deze mensen, mensen die de God van de Bijbel loochenen zegt de Bijbel dit: