De gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe – Mattheüs 13:10-17, 24-30, 36-43

De gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe

Mattheüs 13:10-17, 24-30, 36-43

 1. Vanaf het begin dat Jezus in het openbaar begon te spreken vertelde Hij van het Koninkrijk der hemelen, ook genoemd het Koninkrijk van God.
  1. De eerste woorden van Jezus die Hij in het openbaar sprak waren: “Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijge-komen.” (Mattheüs 4:17)
  2. De eerste woorden van J.de Doper, de voorloper van Jezus, degene die door God gekozen was om de komst van de Mes-sias aan te kondigen, waren precies hetzelde: “Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.” (Mattheüs 3:2)
  3. Nogmaals, het doel van Mattheüs, de schrijver is om aan te tonen dat Jezus de Messias van het Joods volk is, dat Jezus de langverwachte Koning der Joden is.
   1. En wij hebben vanaf Mattheüs 1 al gezien hoe de schrij-ver zijn zaak opbouwt en onderbouwt.
  4. Maar nu het voor alle partijen duidelijk is geworden dat veel Joden, en vooral de leiders van het Joods volk, Jezus hebben verworpen, en daarmee dus ook het Koninkrijk van God, moe-ten de discipelen van Jezus zich afgevraagd hebben wat er nu gaat gebeuren.
   1. Zij hadden zich ongetwijfeld afgevraagd dat nu de leiders van het Joods volk de Koning én het Koninkrijk verworpen hadden, hoe zij nu verder moesten.
   2. Zij verwachtte dat Jezus Zijn Koninkrijk op aarde zou ves-tigen want zij kende alle profetiën en beloften die God in het O.T. aan hen gegeven had.
   3. Maar nu het bleek dat dat niet door zou gaan raakten zij in verwarring. En daarom vertelt Jezus hen in Mattheüs 13 wat zij nu kunnen verwachten én wat God van hen verwacht.