Gelijkenis van het sleepnet en Jezus in Nazareth verworpen – Mattheüs 13:47-58

Gelijkenis van het sleepnet en Jezus in Nazareth verworpen

Mattheüs 13:47-58

  1. Vanmorgen maken wij Mattheüs 13 af en daarmee zullen wij de laatste gelijkenis gaan behandelen.
    1. Deze gelijkenis is lastig! Niet zo zeer lastig om te begrij-pen, maar lastig omdat Jezus hier heel radicaal in is, heel zwart-wit in is. Laten we lezen.
Vers 47-48 – 47Het Koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een net, uitgeworpen in de zee, dat allerlei soorten vissen bijeen-brengt. 48Als het vol geworden is, trekken de vissers het op de oever. Ze gaan zitten en verzamelen de goede vissen in vaten, maar de slechte gooien zij weg.”