De gemeente in de hemel – Openbaring 4

De gemeente in de hemel

Wij hebben de zeven brieven van Jezus Christus aan Zijn gemeente reeds afgemaakt, waarin Jezus Zijn laatste woorden aan Zijn gemeente heeft geuit v.w.b. haar plaats, haar rol, haar werk en haar getuigenis op aarde. Die zijn nu van ons! Maar, hoe zat het eigenlijk voordat Openbaring geschreven werd? Hoe wist de kerk wat hun te wachten stond? De apostel Paulus heeft o.a. zeven brieven aan de gemeente geschreven die tjokvol zitten met de gezonde leer. Hier heeft de eerste gemeente heel veel aan gehad. Ook wij profiteren anno 2016 van deze zeven brieven. Daarnaast hebben Jakobus, Petrus, Johannes en Judas ons brieven achtergelaten. Ook is er de Hebreeën brief en dan ook nog de pastorale brieven aan Timotheüs, Titus en Filemon.