Generaties onder Gods vleugels – Ruth 4:13-22

Vorige week hebben we gekeken naar de transactie die er wordt gesloten over Ruth en Naomi. We hebben gezien dat dit een grote beslissing was, waar God duidelijk Zijn hand in had. Hij zette alles klaar om dit mogelijk te maken, God regelde alles voor Naomi en Ruth. Vandaag gaan we kijken naar de afsluiting van dit prachtige boek, naar alle dingen die God geregeld heeft, waarmee Hij Naomi en Ruth zegent.