God beloont mij op basis van mijn motieven – Mattheüs 6:1-18

God beloont mij op basis van mijn motieven

Mattheüs 6:1-18

 1. Drie weken geleden hebben wij Mattheüs 5 afgerond en van-morgen maken wij een begin aan Mattheüs 6. Om even ons geheugen op te frissen:
  1. Hoe heet het schriftgedeelte waarin wij momenteel bezig zijn?
  2. Wie spreekt hier? }
  3. Tot wie wordt hier gesproken? } Mattheüs 5:1
  4. 5:3-11 – de karaktereigenschappen van de christen.
  5. 5:13-16 – het effect van de christen in de wereld.
  6. 5:17-48 – hierin zet Jezus een zestal misvatting recht door Zijn discipelen de essentie, oftewel de geest van Gods geboden uit te leggen.
 2. In hoofdstuk 6 begint Jezus met een nieuw onderdeel van Zijn leer over hoe het leven van de christen eruit hoort te zien.
  1. Wij kunnen hoofdstuk 6 opsplitsen in twee delen:
   1. Het eerste deel heeft te maken met godsdienstige plichten:
    1. Het geven van aalmoezen aan de hulpbehoevende – dit is de plicht van de christen aan zijn naaste.
    2. Het bidden tot God, onze hemelse Vader – dit is de plicht van de christen aan God.
    3. Het vasten, oftewel het verloochenen van jezelf - dit is de plicht van de christen om zichzelf te beheer-sen. Dit is het eerste deel.
   2. Het tweede deel is heel praktisch en heeft te maken met hoe je als christen in het leven hoort te staan.
 • Vanmorgen zullen wij een begin maken aan het eerste deel. Eerst gaan wij kijken naar het principe dat Jezus ons duidelijk wil maken en vervolgens zullen wij kijken naar de praktijkvoor-beelden die Jezus ons geeft.
LEES MATTHEUS 6:1-18