God dienen: in gebed

God dienen: in gebed (30-7-2023)

In deze zomerserie gaan we 3 weken kijken naar het dienen van God. We gaan zien dat we God moeten leren dienen in gebed, geloof en gehoorzaamheid. Deze week gaan we kijken naar het dienen van God en de rol die gebed daarin speelt.

George Müller: "Ik heb mijn leven vreugdevol toegewijd aan het doel van voorleven hoeveel bereikt kant worden door gebed en geloof."

  • Dit komt van een man die meer dan 10.000 wezen gediend heeft. Hij heeft meerdere weeshuizen laten bouwen, terwijl hij daar het geld niet voor had. Deze man deed álles op basis van gebed, uit totale afhankelijkheid van God.

Luther: “Daarom, van jongs af aan moeten we de gewoonte hebben om dagelijks voor onze noden te bidden. Als we bekend zijn met iets dat ons of de mensen om ons heen raakt, zoals predikers, bestuurders, buren en dienaren; en, zoals gezegd, moeten we God altijd aan Zijn opdrachten en beloftes herinneren…”