God dienen: in gehoorzaamheid

God dienen: in gehoorzaamheid

We zijn nu al 2 weken bezig met een serie over God dienen. We hebben gezien dat gebed en geloof cruciaal zijn voor het dienen van God. Zonder gebed weet je niet wat je moet doen, zonder geloof kan je niet de juiste stappen zetten.

  • Net zo belangrijk, is gehoorzaamheid. Zonder God gehoorzaam te zijn, kunnen we Hem niet dienen. Als we Hem niet gehoorzaam zijn, dienen we iemand anders.

Edward Welch: “We zijn meer bezorgd over hoe we gezien worden (angst voor mensen) dan we bezorgd zijn over zondig handelen (vrees voor God).”

Gehoorzaamheid