God dienen met genadegaven

Romeinen 12:6-8 (28-1-2024)

Vanochtend gaan we verder over de “genadegaven”. Vorige week hebben we gekeken naar de Gever van de gaven, de Heilige Geest; de Persoon en het werk is wat we gezien hebben. Hij is God, Hij is de Trooster en Hij doet véél meer dan ‘alleen’ “genadegaven”.

  • Vanochtend gaan we verder bouwen aan het fundament van wat “genadegaven” zijn en wat we er mee moeten in ons dagelijks leven. We gaan zien dat Paulus ons oproept tot: ‘God dienen met genadegaven’

2 Timotheüs 3:16-17 “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.”

  • We hebben “Heel de Schrift” nodig (v16), voor elk aspect van ons leven. Dat betekent dat dit óók geldt voor de gaven van de Geest. We moeten het Woord laten spreken over Zijn gaven, over uitingen, over wél of níet, hóe en hoe niet. We hebben Zijn leiding nodig.
  • Mijn vraag is dus om te proberen alle bagage achter te laten, alle pijn over te geven aan God, zodat we door Hem hervormd kunnen worden in ons denken (v2). Hij is een God van orde (1 Korinthe 14:33), van vrede. Hij houdt van Zijn kerk, Hij zorgt voor Zijn kerk.
    • Dat moeten we echt als uitgangspunt nemen, anders kunnen we, de ene of de andere kant op, tot verkeerde conclusies komen. Hij moet ons leiden in álle waarheid, in Zijn waarheid. En die waarheid is in Zijn Woord te vinden.

v6-8 Genadegaven voor de kerk