God gebruikt alles ten goede

Romeinen 8:28 (3-10-2021) God gebruikt alles ten goede, hoe werkt dat?

Vorige keer dat we naar Romeinen hebben gekeken, hebben we Romeinen 8:28 behandeld. We hebben daarin gezien: alle dingen werken mee ten goede. Dat is eeuwige waarheid, waarheid die we wijs moeten gebruiken in de omgang met anderen.

  • Vanochtend pakken we de studie op in hetzelfde vers en zullen we verder de details in duiken van wat Romeinen 8:28 betekent voor ons in het dagelijks leven. God gebruikt alles ten goede; daar gaan we meer van zien.

v28 Alle dingen werken mee ten goede

We hebben vorige keer gekeken naar dit vers en gezien dat dit van toepassing is op “hen die God liefhebben”. Ook hebben we gezien dat God het voornemen had om deze mensen te roepen en dat die roeping iets geweldigs is. Dit is een prachtige samenwerking tussen Gods wil en de wil van de mens.

  • De God Die alles weet en ziet, laat alle dingen meewerken ten goede voor deze groep mensen. Dat is nog eens genade en liefde, dat is nog eens een geweldig vooruitzicht voor de rest van ons leven hier op aarde.

God zegt hier specifiek dat “alle dingen meewerken ten goede” Hoe zit dat precies? Laat God echt alle dingen meewerken ten goede, of bedoelt Hij daar iets anders mee? Deze vragen zijn belangrijk om te beantwoorden, om een juiste interpretatie van dit vers te kunnen hebben.