God geeft barmhartigheid aan Zijn kinderen

Romeinen 12:8 (7-7-2024) God geeft barmhartigheid aan Zijn kinderen

Vorige week hebben we naar de 6e genadegave gekeken, ‘leidinggeven’. We zagen dat dit nodig is, Gods liefde laat zien en dat wij mogen zoeken naar Gods leiding over volgen en leiden. God heeft structuren ingesteld, wij mogen volgen (en leiden) naar Zijn wil; naar Jezus’ voorbeeld.

  • Vanochtend zien we: God geeft barmhartigheid aan Zijn kinderen.

Door onze studie in Romeinen 12 heen, hebben we gezien dat God van ons houdt. Hij zorgt voor Zijn kinderen, de kerk (Romeinen 8); zoals Hij ook voor Israël, Zijn oogappel zorgt. En Hij doet dat o.a. door de “genadegaven” heen. Die gaven zijn bedoeld om Zijn lichaam, de kerk, te zegenen.

  • Elk van de gaven voorziet in een nood die iemand of het hele lichaam heeft. Elk van de gaven, in Romeinen en 1 Korinthe, zijn gericht op het dienen van God in relatie tot de ander. Zoals elk deel van het menselijk lichaam in dienst staat van de rest van het lichaam.

Wat een vereiste hierbij is, is dat een lichaamsdeel doet wat het moet doen. Dit is een cruciaal punt voor het lichaam, maar ook voor Christus’ lichaam, de kerk. Iedereen ís een onderdeel van het lichaam, met een God-gegeven taak. We hebben het nodig dat ieder deel zijn/haar taak uitvoert.