God is liefde, punt uit! – 1 Johannes 4:1-12

God is liefde, punt uit!

1 Johannes 4:1-12

Hebben jullie weleens het idee dat God niet van je houdt, of dat God niet per se van jou houdt of per se van jou kan houden? Wanneer je dit soort momenten hebt, of als je sowieso met deze gedachten rondloopt dan komt dat omdat je God en Zijn liefde nog niet goed genoeg kent. Om deze reden bidt Paulus voor de kerk in Efeze dat zij ten volle zouden kunnen begrijpen de breedte en lengte en diepte en hoogte van de liefde van Christus die alle verstand te boven gaat. (Efeze 3:18-19) Zonder Gods liefde op deze manier te kennen zal je nog altijd twijfelen of God nu echt van jou houdt of kan houden, want je zal altijd nog geloven dat het van jou afhangt. In de tekst dat wij gaan behandelen staat het grootste bewijs dat God toch wel echt van jou houdt.