God is niet klaar met jou

Romeinen 11:1 God is niet klaar met jou

In onze studie in Romeinen hebben we vorige keer gekeken naar Gods uitgestrekte handen. Hij strekt Zijn handen uit naar “een ongehoorzaam en tegensprekend volk” (Romeinen 10:21). Dat is Gods hart, dat is Zijn liefde en genade aan het werk.

  • Vanochtend gaan we beginnen aan Romeinen 11 en gaan we zien: God is niet klaar met jou.

v1 God is niet klaar met jou

Hebreeën 13:8 “Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.”