God is rijk voor allen die Hem aanroepen

Romeinen 10:11-13 (29-1-2023) God is rijk voor allen die Hem aanroepen

Vorige week hebben we in v8-10 gezien dat we moeten belijden en geloven; hart en mond moeten samenwerken. De mond moet belijden dat Jezus Heere is (v9) en het hart moet geloven dat Jezus uit de doden is opgewekt. Daar moeten hart en mond over samenwerken.

  • Vanochtend pakken we de studie op in v11; Paulus laat hier zien: God is rijk voor allen die Hem aanroepen.

v11-13 Ieder mag Hem aanroepen, ieder mag geloven

Paulus is Jood, en heiden, aan het onderwijzen over redding, over leven uit geloof. Hij is aan het laten zien wat de wet doet (v4), dat het niet uit eigen werken is (v5-7), dat mond en hart moeten belijden en geloven (v8-10).