God ontfermt en verhard, wie ontvangt wat?

Romeinen 9:17-18 (15-5-2022) God ontfermt en verhard, wie ontvangt wat?

Afgelopen zondag hebben we samen naar Romeinen 9:14-16 gekeken. We hebben gezien dat God perfect rechtvaardig is, ook als wij dat niet altijd voelen of denken. Hij heeft laten zien dat Hij rechtvaardig is in het uitdelen van Zijn ontferming en Zijn barmhartigheid.

  • Vandaag pakken we de studie verder op in Romeinen 9 en zien we: God ontfermt en verhard, wie ontvangt wat?

v17-18 Gods ontferming en verharding

De brief aan de Romeinen gaat over rechtvaardiging; dat is het hoofdthema van de brief. We hebben gezien dat iedereen het Evangelie nodig heeft (H1:16-17), dat ieder mens doemwaardig is (H3:19b). Jood en heiden hebben geloof in Jezus Christus nodig, zoals te zien is in Abraham (H4-5).

  • Na het moment van tot geloof komen, begint het proces van rechtvaardiging (H6-8), het proces van meer op Jezus gaan lijken (H8:29). In dit alles zien we, om ons heen, dat meer heidenen getrokken worden dan Joden, dat meer heidenen geloven dan Joden.

God is de vraag aan het beantwoorden: “Is er onrechtvaardigheid bij God?” (v14) Deze vraag is heel belangrijk, want dit hoort bij de context van Romeinen 9. In dit hoofdstuk is God aan het laten zien dat Hij altijd trouw is richting Israël, in elk aspect van Wie Hij is.