God schenkt ons alle dingen

Romeinen 8:31-35 (28-11-2021) God schenkt ons alle dingen

Afgelopen 2 zondagen hebben we gekeken naar de God Die voor ons is. We hebben gezien dat Hij oneindig, almachtig, trouw, soeverein, liefde, rechtvaardig en een verterend vuur is. Al deze eigenschappen zijn voor ons nodig om te weten, te kennen en te ervaren.

  • Dit is namelijk onze God, Hem kennen hoort ons gerust te stellen; anders is v31 geen bemoediging voor ons. De oproep is om Hem beter te leren kennen, door ook zelf Zijn Woord te bestuderen. Hoe beter we Hem kennen, hoe meer we zullen leven naar Wie Hij is.

Vanochtend pakken we de studie op in v31 en gaan we verder in Romeinen 8. God schenkt ons alle dingen, alle dingen die we nodig hebben.

v31-32 God schenkt ons alle dingen

Heiliging is het proces waar de christen in zit, vanaf het moment van tot geloof komen. Heiliging is wat God in de mens doet, nadat ze in hebben gezien dat ze zondaren zijn (Romeinen 1-3), nadat ze geloven in Jezus als Zoon van God (Romeinen 4-5). Heiliging is Gods werk in ons (v29).

  • Dat werk is mooi, is prachtig en bemoedigend (v1-17), het kan ook pijnlijk en lastig zijn (v18-30). Redding is een proces dat voor ons maar lastig te begrijpen is (v28-30), vooral omdat we als mensen gewoon niet alles kunnen begrijpen.
    • Paulus heeft ons een hele hoop belangrijke, maar ingewikkelde dingen verteld in Romeinen 8. Daarom wil hij, wil God, dat we één ding goed begrijpen: God is vóór ons (v31). Hij is met ons, draagt ons, helpt ons en leid ons.