Gods eeuwige plan met Israël

Romeinen 9-11 (13-2-2022) Gods eeuwige plan met Israël

Vorige week hebben we samen 1 Petrus 1:15-19 bestudeerd, waarin we gezien dat Jezus het perfecte Lam van God is. We hebben daar in detail naar gekeken, omdat dit cruciaal is voor ons als christenen; zowel voor wat we geloven als hoe we handelen.

  • Vanochtend pakken we de studie in Romeinen op. We hebben Romeinen 1-8 afgerond, waarbij we aan het einde gekeken hebben naar heiliging en hoe dat te werk gaat. We zijn bemoedigd, aangespoord, gecorrigeerd, uitgedaagd en op God gericht.
    • We gaan een overzicht bekijken van Romeinen 9-11, omdat dit gedeelte kan voelen als een raar stuk, dat eigenlijk helemaal niet op deze plek hoort. We gaan kijken naar: Gods eeuwige plan met Israël.

Romeinen 9-11 Gods eeuwige plan met Israël

Door de brief aan de Romeinen tot nu toe, H1-8, heeft Paulus op meerdere punten het volk Israël aangehaald. Hij heeft Israël en de Joden letterlijk genoemd in H2, toen Paulus het had over hoe de mens geoordeeld zal worden; met of zonder de wet, maar altijd rechtvaardig.

  • God wil dat Israël doorheeft dat het niet gaat om uiterlijkheden, maar juist om het hart dat besneden en Hem volledig toegewijd moet zijn (Romeinen 2:28-29). Het gaat hier om toewijding op Gods manier, naar Gods standaard; niet naar menselijke ideeën.