Gods genade aan het werk

Romeinen 11:2-8 (2-4-2023) Gods genade aan het werk

Vorige week hebben we gekeken naar Romeinen 11:1, waar God liet zien dat Hij niet klaar is met Israël. Ook liet Hij zien dat Hij niet klaar is met jou. Zijn beloftes staan vast, Zijn Woord en karakter veranderen niet. Dat is vaste grond om op te staan, elke dag weer.

  • Vanochtend gaan we verder in v2, en zien we Gods genade aan het werk.

v2-5 Gods trouw zichtbaar in Elia

In Romeinen 11 is Paulus aan het laten zien dat God niet klaar is met Zijn volk. Hij gebruikt 3 voorbeelden hiervoor: zichzelf (v1), Elia (v2-8) en David (v9-12). Aan de hand van deze voorbeelden mogen we zien Wie God is, hoe geweldig groot Hij is en daarmee hoe trouw Hij is naar Zijn volk.