Gods hart: genade voor Jood en heiden

Romeinen 9:24-29 (3-7-2022) Gods hart: genade voor Jood en heiden

Vorige keer dat we Romeinen bestudeerd hebben, zagen we dat we kunnen kiezen tussen verderf en heerlijkheid. God liet zien dat we onszelf voorbereiden voor heerlijkheid of verderf (v22-23), door de keuzes die we maken.

  • Vandaag gaan we kijken naar hoe al deze beloftes en al Gods genadige liefde niet alleen voor de Jood, maar ook voor de heiden is. We gaan zien ‘Gods hart: genade voor Jood en heiden’.

v24-26 Niet-mijn volk zal Mijn volk zijn

In de Romeinen brief is Paulus de kerk aan het leren over rechtvaardiging. Specifiek is hij aan het onderwijzen over de noodzaak voor rechtvaardiging (H1-3), de weg naar rechtvaardiging (H4-5) en het proces van heiliging ná geloof (H6-8).