Gods heiligheid is dat belangrijk voor mij?

Heiligheid. Komt veel naar voren in de studie in Leviticus, maar ook in het NT. 1 Petrus 1:16 citeert Leviticus “Wees heilig, want Ik ben heilig.” Zelf ben ik hier ook al een tijd mee bezig; wat betekent Gods heiligheid, hoe wordt dat praktisch voor mij, etc. De belangrijkste vraag: is heiligheid nog relevant voor mij in 2019? Is heiligheid nog van belang als NT christen, of iets van OT, want nu niet meer nodig is? Vandaag gaan we op zoek naar antwoorden op die vragen. 1) wat is heilig en waarom zou het belangrijk zijn? 2) Is de mens van nature heilig en hoe wordt de mens heilig? 3) En nu? à aan de hand van 1 Petrus 1:13-19 gaan we de vragen beantwoorden.
  1. Wat is heilig en waarom zou het belangrijk zijn?
Petrus: “zoals Hij die u geroepen heeft heilig is,” à dat is de reden voor zijn oproep tot heiligheid, God is heilig. In Bijbel is 1ex dat een woord ergens wordt gebruikt belangrijk voor de betekenis in de rest van de Bijbel. 1ex ‘heilig’ in de Bijbel: