Gods uitgestrekte handen

Romeinen 10:17-21 Gods uitgestrekte handen

Vorige week hebben we gezien dat we zijn gezonden om te prediken. God wil jou gebruiken om de wereld te bereiken, daarom wil Hij wat wij gaan en Zijn Evangelie verkondigen. Dat is de taak die Hij ons gegeven heeft.

  • Vanochtend maken we Romeinen 10 af, Paulus laat hier ‘Gods uitgestrekte handen’ zien.

v17-18 Hebben ze het niet gehoord?

Paulus is de Romeinen aan het laten zien, specifiek de Joodse christenen, dat God dezelfde is. Hij doet en wil nog steeds dezelfde dingen als in het OT. Hij heeft altijd al dezelfde manier van redding gehad, namelijk door geloof. Nu alleen is geopenbaard dat dat geloof in Jezus Christus is.

  • Hij heeft laten zien dat de wet op Jezus wijst (v4), dat iedereen Hem aan mag roepen (v12-13) en dat wij allen een taak hebben in het verkondigen van Gods Woord (v14-17). Nu gaat hij in op, logische, vragen over Israël en wat er richting hen gepredikt is.