Gods wil onderscheiden

Romeinen 12:2 (1-10-2023) Gods wil onderscheiden

Vorige keer hebben we naar Romeinen 12:2 gekeken en gezien dat God wil dat we vernieuwd worden in ons denken. Paulus wijst ons erop dat we Gods Woord nodig hebben en dat Hij ons wil vernieuwen door Hem, in Zijn glorie, te zien.

v2 Gods wil onderscheiden

Door de hele Romeinen brief heen wordt het Evangelie uitgelegd. God wil dat de mens rechtvaardig voor Hem kan staan, dóór het werk van Jezus aan het kruis. Geloof in Jezus is de énige weg naar redding, naar recht voor God staan.