Gods zegen over Israël

Romeinen 9:1-5 Gods zegen over Israël

De laatste keer dat we naar Romeinen hebben gekeken, zagen we ‘Gods eeuwige plan met Israël’.  We hebben gezien dat Hij het verleden (Romeinen 9), het heden (Romeinen 10) en de toekomst van Israël (Romeinen 11) opgeschreven heeft en in Zijn handen heeft.

  • Vandaag gaan we beginnen aan de prachtige en uitdagende hoofdstukken over dit eeuwige plan. We gaan beginnen met Gods zegen over Israël (Romeinen 9:1-5).

v1-3 Paulus’ pijn

De rode draad van de Romeinen brief, is rechtvaardiging. Alle mensen hebben rechtvaardiging nodig (Romeinen 3:23). Jood en heiden hebben het Evangelie nodig (Romeinen 1:16). Vanuit het Oude Testament laat Paulus door de hele Romeinen brief zien dat geloof altijd al de weg is geweest.