Groeien in God kennen – Efeziërs 1:15-23

Vorige week hebben we gekeken naar Efeze 1:1-14, waarin we gezien hebben dat onze identiteit als christen afhangt van de wil van God, door Jezus Christus is en bevestigd is door de Heilige Geest. We hebben gezien dat dat een impact heeft op zowel christen als niet-christen. Vandaag gaan we hoofdstuk 1 afmaken, v15-23, en Paulus bouwt daar voort op de identiteit die hij eerder uitgelegd heeft. Net zoals bij het bouwen van een huis moet het fundament goed zijn, voor je verder kan bouwen aan de vloer, muren, etc. Nu de kerk in Efeze weet wie zij zijn, wat hun identiteit is, is het tijd voor het volgende stuk doctrine. De kerk moet “groeien in God kennen”. Paulus gaat laten zien dat dat op 2 manieren gaat, praktische uitingen (geloof in Jezus en liefde voor de heiligen), maar ook God beter leren kennen.