De grootste hindernis voor 2016 en hoe deze te overwinnen – Mattheüs 28 vers 16-20 en Numeri 13-14

De grootste hindernis voor 2016 en hoe deze te overwinnen

Mattheüs 28 vers 16-20 en Numeri 13-14

Ik weet dat er op zich geen verschil zit tussen 31 december en 1 januari, maar God heeft de tijd niet voor niets geschapen. Door ons de tijd als entiteit gegeven te hebben kunnen wij middels onze klokken en kalenders o.a. alles in ons leven bijhouden. Ik ben bijvoorbeeld hartstikke dankbaar dat Marnie dit jaar al 35 jaar lang mijn meisje is, ik ben ook dankbaar dat ik dit jaar 26 jaar lang met Christus wandel. En zo is het voor mijn gevoel ook fijn om op 31 december het oude jaar af te sluiten en op 01 januari het nieuw jaar te beginnen. Als ik dan terugblik op het oude jaar dan wil ik voor mezelf altijd wel stil staan bij wat God het afgelopen jaar in mijn leven gedaan heeft. Met ‘mijn leven’ bedoel ik mijn persoonlijke relatie met God, mijn relatie met Marnie, met m’n gezin, familie, de kerk, enz., dus eigenlijk alles in mijn leven en om mijn leven heen. Ook kijk ik specifiek naar wat God in het afgelopen jaar wél en niet gedaan heeft in onze kerk, Calvary Chapel. Wat God allemaal gedaan heeft in onze kerk en in onze mensen is gewoon te veel om vanmorgen te noemen. Dus, in plaats van te kijken naar al het mooie dat God in het afgelopen jaar gedaan heeft, wil ik vanmorgen, aan de hand van wat God niet gedaan heeft vooruit gaan kijken naar 2016. Mattheüs 28:16-20