De grootste man van het O.T. en zijn boodschap (1/2) – Mattheüs 3:1-6

De grootste man van het O.T. en zijn boodschap – 1 van 2

Mattheüs 3:1-6

Vanmorgen gaan wij verder met onze studie in het Evangelie van Mattheüs en wij pakken het op in hoofdstuk 3. Zoals ik reeds gezegd heb, is het de bedoeling van Mattheüs om Jezus te presenteren als de langverwachte en rechtmatige Messias en Koning van Israël. En ook het verhaal in hoofdstuk 3, waarin hij ons aan Johannes de Doper voorstelt heeft dat doel voor ogen. Het is belangrijk dat wij gedurende deze studie Mattheüs’ bedoeling altijd voor ogen hebben, want dat beantwoord de vraag waarom hij het geschreven heeft. Vorige keer in hoofdstuk 2 stelde ik de vraag waarom Mattheüs per se de wijzen (de magos) hadden genoemd. Wij leerden dat God zo’n 600 jaar daarvoor de weg gebaand had voor deze wijzen om Jezus Christus te huldigen als dé rechtmatige Koning van Israël. Trouwens, elke keer als je de Bijbel gaat lezen of bestuderen is het noodzakelijk om te vragen WAAROM het gedeelte dat je leest geschreven is; waarom de H.Geest het nodig vondt om de schrijver te inspireren om het vast te leggen. Want als je weet waarom God het vastgelegd heeft, dan weet je ook wat er staat, wat God er precies mee bedoelt en wat het voor jou betekent. Nou, vanmorgen zullen wij zien dat de zaak die Mattheüs bouwt steeds meer waterdicht aan het worden is…