De grootste man van het O.T. en zijn boodschap (2/2) – Mattheüs 3:7-12

De grootste man van het O.T. en zijn boodschap – 2 van 2

Mattheüs 3:7-12

Vorige week zijn wij met Mattheüs 3 begonnen en hebben kennis gemaakt met Johannes de Doper. Wij hebben o.a. gezien dat hij: Volgens Jezus in Mattheüs 11:11 de grootse Oud Testamentische sleutelfiguur was; Dat hij op een bovennatuurlijke wijze in de moederschoot van een oude onvruchtbare vrouw verwekt werd; Dat zijn komst, zijn leven en bediening al ver van tevoren door God bekend gemaakt was door o.a. de profeet Maleachi; Dat hij een neef van Jezus was; Dat hij de voorloper oftewel de heraut van Jezus was en dat hij de weg voor Jezus voorbereide door de bekering tot vergeving van zonden te prediken en de mensen te dopen. Ook zagen wij dat hij de eerste profeet was in zo’n 400 jaar van stilte waarin God niet tot Israël gesproken had.