De Grote Verdrukking (2/3) – Daniël 9

De Grote Verdrukking (2/3)

Daniël 9

Mattheüs 24-25 De context uit
 1. In mijn voorbereiding op de studie van vanmorgen liep ik telkens tegen het Bijbelboek Daniël aan om de context te schetsen voor de Grote Verdrukking.
  1. Dus, vanmorgen gaan wij beginnen metDaniël 9.
 2. De meeste van ons kennen deze uitspraak uit de financiele wereld: “In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
  1. Dit is wat de wereld en het wereldsysteem ons te bieden heeft. Er zijn in dit leven geen garanties!
  2. Maar bij de God van de Bijbel ligt dat anders. God ga-randeerd alles dat Hij zegt, alles dat Hij belooft. Alles dat God zegt dat gebeuren zal, gaat ook gebeuren. Gegarandeerd!
   1. Wij die de Bijbel hebben, wij die de geschiedenis achter ons hebben liggen, kunnen met zekerheid zeggen dat Gods in het verleden behaalde resultaten ons zeer zeker Gods garantie biedt voor de toekomst.
    1. Tot nu toe zijn 100% van alle voorspellingen uitgekomen zoals God het gezegd had.
    2. De Bijbel noemt dit profetie, het voorspellen van de toekomst.
     1. Dit profetisch karakter onderscheidt de Bijbel van ALLE andere godsdienstboeken die bestaan.