Habakuk’s probleem en oplossing zijn de onze

In zijn eerste brief aan de jonge voorganger Timotheüs, schrijft de apostel Paulus in 4:13: “Blijf bezig met het voorlezen, met het vermanen, met het onderwijzen…” Eén van de taken dat Timotheüs als voorganger opgedragen kreeg, was om de Bijbel voor te lezen aan de mensen. Voor sommigen klinkt dit en lijkt dit misschien heel saai en achterhaald, maar dat is het absoluut niet. Integendeel is het juist hartstikke boeiend, leerzaam en zinvol. Jesaja 55:10-11 – 10…Zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, 11zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.”