Harde woorden van Jezus tegen huichelarij – Mattheüs 23:1-39

Harde woorden van Jezus tegen huichelarij

Mattheüs 23:1-39

 1. Mensen geven vaak als reden aan dat zij niet in Jezus Christus kunnen of willen geloven omdat er zo veel hypocrieten in de kerk zijn.
  1. Ik begrijp deze gedachte; ik heb zelf jaren lang met dit beeld van kerkgangers rondgelopen.
  2. Het had mij ook het gevoel gegeven dat ik niets met de kerk te maken wilde hebben; totdat ik Jezus ontmoette en dat veranderde alles want Jezus is ook geen fan van hypocrisie, oftewel huichelarij.
  3. Sterker nog, vanmorgen gaan wij zien dat Jezus Gods oor-deel uitspreekt over de Schriftgeleerden en de Farizeeën we-gens hun huichelarij.
   1. Wij hebben veel te behandelen, dus laten we meteen de Schrift in duiken.
  4. Jezus heeft aan het einde van Mattheüs 22 een vraag aan de Farizeeën gesteld waar zij geen antwoord op konden geven.
   1. Mattheüs 22:46 – “En niemand kon Hem een woord ant-woorden, en ook durfde niemand Hem vanaf die dag meer iets te vragen.”
    1. Dit was de laatste poging van Jezus om de religieuze leiders te bereiken met het Evangelie. Jezus is nu echt klaar met hun en hier in Mattheüs 23 richt Jezus Zich tot de menigte en tot Zijn discipelen.