Waar het hart vol van is, loopt de mond van over – Mattheüs 12:33-42

Waar het hart vol van is, loopt de mond van over

Mattheüs 12:33-42

 1. Ik schreef gisteren in mijn SMS bericht dat ik geloof dat de im-moraliteit, in sommige opzichten, voor het Evangelie van Jezus Christus meer bevorderend is dan dat de moraliteit dat is.
  1. Nu bedoel ik hiermee niet dat jullie een vrijbrief krijgen om nu de beest uit te hangen J
   1. Wat ik hiermee wél bedoel zullen we gaan zien wanneer we bij vers 43 komen.
   2. Ik had oprecht gehoopt dat wij vanmorgen zo ver zou-den komen, maar ik ben vandeweek een paar hobbels op de weg tegengekomen waardoor ik onvoldoende tijd heb gehad om vooral dit gedeelte goed uit te werken.
    1. Voor mij ligt de uitdaging niet zo zeer bij het uit-diepen van een tekst, maar in het kunnen uitleggen binnen de tijd die ik er op zondag voor krijg.
     1. Toen Charles Spurgeon, de prins der pre-dikers uit de 19e eeuw gevraagd werd om ergens te spreken, vroegen de mensen hem hoe veel tijd hij nodig had om zijn preek voor te bereiden.
     2. Hij zei: Als ik 20 minuten krijg om te spreken dan heb ik er een week voor nodig, als ik 30 mi-nuten krijg dan heb ik er drie dagen voor nodig, als ik een uur krijg dan heb ik er een dag voor nodig, als ik twee uur krijg, dan ben ik er nu klaar voor.
      • De voorbereidingstijd is dus grotendeels afhankelijk van hoeveel tijd ik krijg om zoveel waarheid te kunnen uitleggen in 20, 30, 40, 50 minuten tijd.
     3. Hoe dan ook. Mijn agenda wordt door de Heere bepaalt en als Hij hier en daar wat hobbels op mijn weg plaatst dan vind ik dat goed en dan voel ik me ook niet schuldig als ik er niet aantoe kom om hoofdstuk 12 vandaag af te maken. Goed!
    2. Vorige week, in Mattheüs 12:31-32 leerde Jezus ons dat er één zonde is, die God nooit zal vergeven. En dat is de zonde tegen het overtuigend werk van de H.Geest die de mens tracht te overtuigen dat Jezus dé weg, dé waarheid en het leven is.
     1. De H.Geest tracht ieder mens ervan te overtuigen dat Je-zus de enige is die de mens kan vergeven van zijn zonden, waardoor zij met God de Vader verzoend kunnen worden.
      1. En als de mens de overtuiging van de H.Geest weer-staat, dan zal hij/zij als gevolg daarvan, Jezus Christus verwerpen. Deze zal uiteindelijk nooit vergeven zullen worden voor zijn/haar zonden, waardoor verzoening met God onmogelijk is geworden.
      2. In deze twee verzen waarschuwt Jezus nadrukkelijk de schriftgeleerden en de Farizeeën, maar het geld voor ieder mens, ook voor ons, anno 2013.
 • Vanmorgen pakken wij het in vers 33 op waarin Jezus hen direct aanspreekt op hun zonde, de zonde dat uiteindelijk tot de onvergefelijke zonde kan leiden.
Mattheüs 12:33-50