Heilig en voor God welbehaaglijk

Romeinen 12:1 (10-9-2023)

Vorige keer in Romeinen zijn we begonnen aan Romeinen 12:1, waarin we Paulus’ oproep hebben gezien om een “levend offer” te zijn. We zagen dat God het beste van ons wil, zoals bij de offers in Leviticus, en dat we een levend, vrijwillig, offer horen te zijn voor Hem.

  • Vanochtend maken we v1 af: “heilig en voor God welbehaaglijk”.

v1 Heilig en voor God welbehaaglijk

Paulus is bezig, o.b.v. álles dat hij eerder gezegd heeft, om een ‘oproep’ te doen. Hij roept de kerk in Rome, en ons, op om onszelf volledig aan God te wijden. De ‘oproep’ is om “een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk” te zijn, als “redelijke godsdienst”.